В процеса на планиране уточняваме типа и размера (диаметър и дължина) на импланта спрямо ложата и съседните анатомични структури. Планираме позицията спрямо състоянието на костта и спрямо бъдещото протетично възстановяване. Ето защо, започваме всеки случай с протетично планиране и дизайн на усмивката. Така гарантираме оптимално натоварване и естетика на финалната конструкция върху импланта.

Какво е нобходимо да ни предоставите, ако ни доверите изработването на Вашия план за лечение с импланти от самото начало:

  • Актуална интраорална ситуация на пациента
  • CBCT
  • Фото снимки
  • Попълнен Лабораторен формуляр за поръчка

Как изглежда работния процес:

Какви са сроковете за изпълнение:

  • До 3 дни след получаване на пакета с информация за пациента, ще Ви изпратим проект на плана за лечение с импланти, който да покажете и обсъдите с пациента.
  • До 2 дни след получаване на Вашето потвърждение, ще получите хирургичен водач и временните протетични възстановявания, ако сте избрали да поръчате изработката им при нас.

Вижте как да подготвите и изпратите първоначалната информация за поръчка тук и започваме!

Следваща стъпка – Изработване на хирургичен водач.