Технологиите се променят бързо и модерни лаборатории като нашата излизат на преден план. За да обслужим нуждите на нашите клиенти и да осигурим постоянна прецизност и качество, ние инвестирахме в най-съвременния център за цифрова обработка. Това ни дава възможност да предоставим точните решения, използвайки най-иновативните методи и материали.

Нашият модерен производствен център е проектиран да използва последните дигитални технологии и оборудване в зъботехниката. Към това добавете и нашия изключителен екип – притежаващ знанията и уменията, за постигане на желаните резултати.

С нашия дигитален център можете да прегърнете дигиталната ера по-лесно от всякога. Работим в тясно сътрудничество с вас по всеки случай, независимо дали ни изпращате традиционни модели, стандартни отпечатъци или цифрови файлове.

Възможностите ни включват:

  • CAD / CAM дизайн
  • Фрезоване
  • Планиране на лечение / консултация
  • Принтиране
  • Цифров контрол на качеството
  • Електронно проследяване