Можете да се свържете с нас и дани откриете на следния адрес и/или контактни данни.

  • Адрес: 1408 София, ул. „Осий Кордобски“ бл. 113, вх. Б
  • Телефонен номер: 0879 09 66 79
  • Електронна поща: office@bsmile.bg