Ние от Биомиметик Смайл даваме 2 години гаранция на всички постоянни конструкции върху зъби и импланти. При тотални възстановявания, гаранцията важи само при допълнително изработени шини за бруксизъм.

Какво обхваща?

Гарантираме, че работата ни няма дефекти поради лоши материали и изработка. Продуктът гарантирано отговаря на предоставения модел и е конструиран според дизайна, поискан в лабораторния формуляр. Продуктът ще бъде ремонтиран или преработен безплатно, ако изработката или материалът са дефектни. Гаранцията започва да тече от датата на получаване на случая в Биомиметик Смайл.

*Всички услуги за дизайн изискват одобрение от Клиента преди изпълнение на какъвто и да е продукт.

*Всички продукти се произвеждат според одобрения от Клиента план, без изменения.

* Протетичните компоненти, посочени като Authentic® от съответната имплантна система, носят гаранцията предвидена от производителя. Правилната техническа употреба е отговорност на Клиента. Лабораторията ще осигури замяна на всеки автентичен протезен компонент, ако отстраняването му се налага по причина свързана с изправността на протетичния компонент и бъде одобрена от производителя. За да отговори на условията по гаранцията за безплатна подмяна, продуктът трябва да бъде върнат в лабораторията заедно с копие на оригиналната фактура.

Какво не обхваща?

 • Възстановяване на пари за изработени индивидуални възстановяния (custom made restorations)
 • Разходи, направени за премахване или поставяне на продукта
 • Поправки в резултат на злополука, пренебрегване, злоупотреба, неуспех на поддържащата зъбна структура или тъканни структури
 • Неправилно ажустиране или лоша хигиена
 • Протетика частично изработена или изцяло изработена от друга лаборатория, различна от Биомиметик Смайл.

Как работи гаранцията?

Ако по време на приложимия гаранционен период Клиентът има някакви проблеми с продукта, които са обхванати от гаранцията, както е описано тук, тогава Клиентът може да избере да получи, както следва:

 • Кредит – в рамките на 30 дни от заявката на Клиента, ще бъде издаден кредит и той ще бъде приложен към сметката на клиента; или
 • Поправка / ремонт по време на гаранционния период, Биомиметик Смайл ще направи преработка или поправка на реставрацията (при условие че Клиентът реши да промени материалите за такава реставрация, първоначалната цена на реставрацията ще бъде кредитирана и новите разходи фактурирани).

Условия

За да може Клиентът да получи предимствата на гаранцията, Клиентът се съгласява, както следва:

 • Клиентът трябва да предостави на Лабораторията доказателство за покупка, включително фактура и име на пациента;
 • Първоначалният продукт (включително всички повредени парчета) трябва да бъде върнат;
 • Възстановяването трябва да бъде поставено от лицензиран практикуващ зъболекар; и
 • Ако Биомиметик Смайл е поискал нов отпечатък, но клиента е инструктирал да се продължи работа без нов отпечатък, гаранцията е невалидна и всички други поправки/ремонти ще бъдат изпълнени на пълна цена.

Отговорност на клиента

Биомиметик Смайл няма отговорност към пациентите. Клиентът трябва да предостави на Лабораторията в писмена форма, всички спецификации и информация, разумно изисквани от Биомиметик Смайл, за подготовка на продукта, поискан от Клиента. Клиентът носи пълна отговорност за точността на такива спецификации или информация.

Политика за преработки

Биомиметик Смайл ви предлага проста и изчерпателна политика за преработки. Тя включва всички продукти, които са обхванати от гаранционната програма на лабораторията и са произведени според вашата спецификация и одобрение.

По време на приложимия гаранционен срок, ако имате някакви проблеми с продукт, ние от Биомиметик Смайл ще направим съответната преработка или ремонт.

1.Оригиналният продукт трябва да бъде върната в лабораторията:

 • Ако продуктът е повреден, моля, изпратете всяка налична част от него.
 • Ако продуктът се загуби, моля, обадете се в лабораторията.
 • Ако продуктът се използва като временен, просто го върнете и депозитът ще бъде кредитиран.

2.Ако от лабораторията е поискан нов отпечатък, но лекаря е дал инструкция да продължим работа без нов отпечатък, правилата за преработка са невалидни. Всяка следваща преработка ще бъде извършена на пълна цена.