МатериалИндикацииПредимстваНедостатъци
5Y цирконийединични корони върху импланти– монолитни възстановявания
– висока транслуцентност
– мултилеър пити
– детайлност при фрезоване
– само за единични възстановявания
– не се използва за мостове върху импланти
МатериалИндикацииПредимстваНедостатъци
4Y цирконийединични корони върху импланти– монолитни възстановявания
– висока транслуцентност
– мултилеър пити
– отлична повърхност
– детайлност при фрезоване
– понижена транслуценция
– не се използва за мостове върху импланти
МатериалИндикацииПредимстваНедостатъци
3Y цирконий– единични корони върху импланти
– малки и големи мостове върху импланти

– мултилеър пити
– отлична повърхност
– детайлност при фрезоване
– повишена здравина
– понижена транслуцентност
– повишен опацитет
МатериалИндикацииПредимстваНедостатъци
3Y цирконий– големи мостове върху импланти
– мултилеър пити
– отлична повърхност
– детайлност при фрезоване
– повишена здравина
– понижена транслуцентност
– повишен опацитет