В  CAD/CAM  център при фрезоване използваме най-висок клас техническо оборудване- фрез машина VHF K5+,VHF N4,Sirona inlab MC XL, Sirona MC X5,  пещ за синтероване  на цирконий Nabertherm LHT 01/17D,Vita Zyrcomat 6000 ms, лабораторен скенер 3Shape E3.Също така софтуер за дизайн 3shape. Материалите ,от които можем да фрезоваме са –цирконий , пмма , восък ,PEEK, E-max cad, Еmpress cad ,Vita Enamic, Cerasmart и др. Предпочитаните от нас брандове са  Dental Direkt , Ivoclarvivadent,Katana ,Yamahachi,  но разполагаме с голямо разнообразие от допълнителни  материали и можем да се съобразим с изричните предпочитания на клиента.