На 27.03.2024г. Самостоятелна медико- техническа лаборатория Биомиметик Смайл ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост, по процедура: Технологична модернизация.

Общата стойност на проекта е 359 980.00лв., от които 179 990.00лв. безвъзмездно финансиране и 179 990.00лв. самофинансиране от бенефициента.

Цел на проекта: Основната цел на проектното предложение на СМТЛ Биомиметик смайл ООД е да разшири производствения си капацитет в съществуващият стопански обект, като закупи и внедри високотехнологична цифрова апаратура в производствения си цикъл.

Начало на проекта: 27.03.2024г.
Край на проекта: 27.03.2025г.

20.05.2024г. В изпълнение на АДБФП BG-RRP-3.004-0586-C01 СМТЛ Биомиметик смайл ООД обявява открит избор с Публична покана за избор на изпълнител/ли за:

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции:

ОП 1 Зъботехническа техника:

  • Режеща машина за комбинирано рязане -1бр.
  • Уред за термоформоване под налягане -1бр.
  • Автоматична инжекционна машина за шприцоване на материали-1бр.
  • Мобилна зъботехническа аспирация – 3бр.
  • Гипсорезачка-1бр.
  • Миксер за смесване на 3Д материали за печат -1бр.
  • Електрическа сонда за работа с восък -1бр.
    ОП 2 3Д принтер – 1бр.

Краен срок за подаване на оферти 27.05.2024г.
Документите за кандидатстване можете да свалите от тук.
Офертите се подават през ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg