Занимавам се със зъботехника от 10 години. Работил съм  във водещи лаборатории в София, Варна, дори и Лондон. По време на практиката си съм минал през всички трудови потоци: временни, снемаеми, неснемаеми върху импланти конструкции. Занимавам се с дигитални технологии повече от 6 години. Професионалните ми интереси се развиват в протезиране върху импланти, естетични възстановявания  и тотални възстановявания. В ежедневната си работа в лабораторията съм привърженик на дигитализирани работни протоколи – сканиране, дигитален дизайн, фрезоване, лазерно синтероване, 3Д-принтиране.